ZZJZ BJELOVAR

Online ispit higijenskog minimuma

Odaberite ispit koji polažete klikom na link

  1. Frizeri i uljepšavanje
  2. Osnovni sanitarni
  3. Osnovni veterinarski
  4. Prošireni sanitarni
  5. Prošireni veterinarski