Ravnatelj Stručna služba Epidemiologija Ekologija Mikrobiologija Školska medicina Služba za jz i soc. medicinu
Školska medicina - o nama

Glavni ciljevi postojanja ove Službe su:

1. Rano uočavanje poremećaja zdravlja među školskom populacijom: organskog - mentalnog i socijalno patološkog.

2. Rano uočavanje društveno neprihvatljivog ponašanja: socijalna delikvencija.

3. Primarna prevencija najvažnijih ovisnosti: pušenje - alkoholizam - droga.

4. Rano otkrivanje problema vezanih uz učenje i prilagodbe na školu: psihoneurotski problemi.

5. Rano uočavanje i prepoznavanje rizičnih navika u životu i rizičnog ponašanja učenika.

6. Usvajanje stavova i navika zdravog načina života učenika - promicanje informacija o zdravlju.

7. Razvijanje osobne odgovornosti za vlastito zdravlje i zdravlje drugih ljudi


Odjel školske medicine provodi program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece:


1. Provođenje specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež na području Bjelovarsko-bilogorske županije;


2a. Sistematski pregledi djece prije upisa u I razred osnovne škole,

* mjerenje tjelesne težine i visine, na temelju čega se daje ocjena uhranjenosti;
* Snellenovim tablicama određuje se oštrina vida i ispituje se raspoznavanje osnovnih boja;
* pregledava se kralježnica i stopala, štitna žlijezda, usna šupljina sa zubalom, srce i pluća , mjerenje tlaka
* pregledom spolovila djevojčica i dječaka te dojki u djevojčica određuje se spolna zrelost
* pregled nalaza hemoglobina u krvi i urina
* procjena psihičke i emocionalne zrelosti.

2b. Sistematski pregledi V razreda osnovne škole- kompletan pregled, poput onog u prvom razredu, uključujući i predavanje o pubertetu, a djevojčicama i o menstruaciji.


2c. Sistematski pregledi VIII razreda osnovne škole u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabrano zvanje;kompletan pregled uz osnovne savjete o profesionalnoj orijentaciji i naglasku na prevenciji rizičnih ponašanja.3. Screening preglede (probirni pregledi) - poremećaja sluha, poremećaja vida na boje, screening na deformaciju kralješnice, poremećaj težina, visina te dalja obrada i intervencija.


4. Planiranje i provođenje cijepljenja i docjepljivanja djece prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, što uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija;

Online ispit higijenskog minimuma

ZZJZ BBŽ vijesti i obavijesti
NARUČIVANJE ZA BRZI ANTIGENSKI TEST

Za testiranje se potrebno naručiti na bro ...više

COVID-19 Cijepljenje bez najave

BJELOVAR:

Tijekom RUJNA pacijen ...više

! NOVO ! SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SARS - Cov -2

! NOVO ! SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SA ...više


ZZJZ BBŽ publikacije i radovi
NARUČIVANJE ZA BRZI ANTIGENSKI TEST

Sva prava pridržana © ZZJZ BBŽ 2021 | web design & development TECHLAB